Ubezpieczenia

dla firm

Ubezpieczenia dla firm

Prowadzisz działalność gospodarczą? Pomyśl o tym aby zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Każda firma ma swoją specyfikę, dlatego zakres ubezpieczenia jest wszechstronny, tak aby można go było dopasować do branży i sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów.

Masz do wyboru

– ubezpieczenie majątku firmy tj. budynków, lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia od zdarzeń losowych np. pożar, wybuch, zalanie

– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu

– ubezpieczenie przedmiotów szklanych od pęknięcia i stłuczenia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, np.: upadek laptopa.

– zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin (grupowe ubezpieczenia na życie), oraz ochrona w przypadku podróży służbowych.

– ubezpieczenia finansowe potrzebne np. do przetargów (gwarancje)

– specjalne ubezpieczenia komunikacyjnego dla flot, z których mogą korzystać firmy posiadające flotę pojazdów.

– Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia.

Zapewnia ono bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody

osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Jeśli poszukujesz profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego skontaktuj się z Nami. Dobierzemy dla Ciebie usługę szytą na miarę