Ubezpieczenia

zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne

Nie chcesz czekać w kolejce do lekarza specjalisty? Oczekujesz wysokiej jakości świadczonych usług dla siebie i całej rodziny? Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne to gwarancja szybkiego dostępu do opieki medycznej w ramach prywatnych placówek na terenie całego kraju, duży wybór lekarzy specjalistów oraz szeroki zakres badań diagnostycznych.

Grupy otwarte

  Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? W Twojej firmie nie ma ubezpieczenia grupowego? Jesteś gospodynią domową? Masz możliwość przystąpienia do grupy otwartej, która daje Ci możliwość korzystania z zakresu ubezpieczenia grupowego, min.:

 • śmierci Ubezpieczonego,
 • uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała,
 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • poważnego zachorowania,
 • operacji chirurgicznej,
 • pobytu w szpitalu,
 • pobytu na OIOMie,
 • urodzenia się dziecka,
 • śmierci lub poważnego zachorowania dziecka,
 • osierocenie dziecka,
 • śmierci lub poważnego zachorowania współmałżonka,
 • śmierci rodziców, teściów

Onkopolisy

Nowotwory złośliwe są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Może warto pomyśleć o dodatkowej ochronie, która zapewni środki finansowe np. na leczenie.
W ramach polisy Towarzystwa Ubezpieczeniowe gwarantują wypłatę określonych środków pieniężnych, w zależności od wybranej przez klienta sumy ubezpieczenia. Warunkiem wypłaty jest zdiagnozowanie u ubezpieczonego nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym oraz potwierdzone badaniem histopatologicznym

Jeśli poszukujesz profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego skontaktuj się z Nami. Dobierzemy dla Ciebie usługę szytą na miarę